ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
Acinetobacter baumannii 123
alojenik kök hücre nakli. 195
Aspergillus 195
bağışıklama 200
bakteriyel pnömoni 210
bakteriyemi 210
Bruselloz 168
Campylobacter 127
CD4 lenfositi sayısı. 154
cerrahi alan infeksiyonları 182
epidemiyoloji 168
erişkin 200
fatalite. 200
Francisella tularensis 206
Gastroenterit 127
geniş nötralizan antikorlar 112
gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu. 123
göğüs cerrahisi 182
Hemodiyaliz 165
Hepatit B 146
hepatit B 165
hepatit C 165
HIV 213154161165
HIV RNA 154
HIV-1 112
immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu 213
immünosüpresyon 146
immünoterapi 112
infeksiyon kontrolü. 190182
Kalp ve damar cerrahisi 182
Kan kültürü 132
Kateterle ilişkili infeksiyonlar 117
kısa form 36 154
Kistik fibroz 178
koinfeksiyon 161195
Koroner anjiyografi 136
kömür. 174
Lenfadenopati 206
Leptospiroz 174
madenciler 174
maliyet ve maliyet analizi 132136
malzemenin tekrar kullanımı 136
Mortalite 203
nedeni bilinmeyen ateş 213
nekrotizan fasiit 203
Nocardia 195
okült hepatit B. 165
OXA tipi karbapenemaz 123
port infeksiyonu 117
Pseudomonas aeruginosa 178
reaktivasyon. 146
Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar 190
Salmonella. 127
sepsis 132
seroepidemiyolojik çalışmalar 174
seroepidemiyolojik çalışmalar. 161
sifilis 161
solunum yolu infeksiyonları 178
Staphylococcus aureus. 178
sürveyans. 117
tanı 168
tedavi. 168
tek kullanım 136
Tetanos 200
Tularemi 210
tularemi 206
tüberküloz. 213
Yaşam kalitesi 154
yumuşak doku infeksiyonları 203
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019