ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
antifungal direnci 128
antifungal duyarlılık testleri 128
antifungal ilaçlar 168
Antifungal ilaçlar 177
antifungal ilaçlar. 154174
antifungal profilaksi. 163
Antifungal yönetimi 150
aspergilloz 124
Aspergillus polimeraz zincir reaksiyonu. 131
biyobelirteçler. 135
Candida infeksiyonları 154
epidemiyoloji 118140
galaktomannan 131
Hematolojik neoplaziler 163
hematoloji-onkoloji hastaları. 168
ilaç düzeyi takibi 177
ilaç etkileşimleri 177
invazif fungal infeksiyonlar 140174
İnvazif fungal infeksiyonlar 118124131168
invazif fungal infeksiyonlar. 150
Kandidemi 154
kandidiyaz 124
Kandidiyaz 135
kritik hastalık 135
Kültür 128
mikozlar 163
mukormikoz 124
Organ nakli 140174
risk faktörleri 118140
ß-D-glukan 131
tanı. 140
tanımlama 128
tedavi başarısızlığı. 177
toksisite 177
yoğun bakım üniteleri 154
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019