ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Anahtar Kelimeler: HIV, hepatit B, hepatit C, koinfeksiyon.
Özet

Amaç: İnsan immün yetmezlik virusu (HIV) ile infekte hastalarda ortak bulaşma yollarının olması nedeniyle hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) ile koinfeksiyon sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, HIV ile infekte olgularda HBV ve HCV infeksiyonu sıklığının incelenmesidir.

 

Yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında izlenen 68 HIV ile infekte olgu  retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Yapılan çalışmada toplam 4 (%5.9) olguda HBV infeksiyonu, 3 (%4.4) olguda HCV infeksiyonu tespit edildi.

 

Sonuçlar: HIV ile infekte olgularda HBV ve HCV koinfeksiyonları önemli bir sorundur. Tüm HIV hastaları, HBV ve HCV infeksiyonu açısından taranmalıdır. 

 

 

 

Cite this article as: İnci A. [Investigation of hepatitis B and hepatitis C seroprevalence in HIV-infected patients]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 34-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019