ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
İnvazif Trichosporon İnfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
1 Malazgirt Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Muş, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 67-70
DOI: 10.5152/kd.2018.17
Anahtar Kelimeler: Trichosporon infeksiyonu, febril nötropeni.
Özet

 

Trichosporon türleri, çoğunlukla yüzeyel deri infeksiyonlarına sebep olurlarken, özellikle hematolojik maligniteleri ve solid organ tümörleri olan veya transplant alıcısı immünosüprese hastalarda fırsatçı bir invazif infeksiyon ajanı da olabilirler. Trikosporonozlu hastaların tedavisi, kullanılan antifungal ajanlar hakkında etkene yönelik sınırlı veri nedeniyle sorun teşkil etmektedir. Bu yazıda hastanemizin inşaat ve yenileme döneminde izlenen, hematolojik malignite zemininde gelişen invazif trikosporonoz tanılı iki hastanın kombine antifungal tedavi yanıtları sunulmuştur.

 

Cite this article as: Yayla BD, Mutlu B, Gedük A. [İnvazif Trichosporon infeksiyonu: İki olgu sunumu]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 67-70. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019