ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
1 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 71-73
DOI: 10.5152/kd.2018.18
Anahtar Kelimeler: Tularemi, lenfadenopati.
Özet

 

Tularemi, dünyada en sık olarak infekte hayvanlarla ve keneyle temas sonucu bulaşırken, ülkemizde ana bulaşma yolu doğal kaynak sularının tüketimidir. Bu nedenle bakterinin oral mukozadan girmesiyle oluşan orofaringeal tularemi formu ülkemizde daha sık görülür; ülseroglandüler formla nadiren karşılaşılmaktadır. Bu yazımızda, Bursa ilinde, eline diken batması sonucu aksiller ve epitroklear lenfadenopati gelişen bir ülseroglandüler tularemi olgusu sunulmuştur.

 

Cite this article as: Şimşek S, Çakır R, Tunçel T, Kazak E, Yılmaz E. [Diken batması sonucu ortaya çıkan ülseroglandüler tularemi olgusu]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 71-3. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019