ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Antitiroid İlaçla İlişkili Agranülositoz Sonrası Gelişen Yumuşak Doku İnfeksiyonu
1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 235-237
DOI: 10.5152/kd.2018.56
Anahtar Kelimeler: Metimazol, agranülositoz.
Özet

 

Agranülositoz, metimazol ve propiltiourasil gibi antitiroid ilaçların, nadir ancak sonuçları hayatı tehdit edebilen bir yan etkisidir. Literatürde, ≥40 yaşında ve kadın olmak ve antitiroid ilaç tedavisinin ilk üç ayı, agranülositoz gelişimi açısından risk faktörü olarak gösterilmiştir. Bu yazıda, belirtilen bütün risk faktörleri bulunan ve metimazolle ilişkili agranülositoz/nötropeni gelişmiş bir hastada ortaya çıkan bir yumuşak doku infeksiyonu olgusu, antitiroid ilaçla ilişkili agranülositoz sıklığı, risk faktörleri ve komplikasyonlarına dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Hipertiroidi nedeniyle 2.5 aydır metimazol kullanan 73 yaşında kadın, ateş, nötropeni ve paronişiyle başvurdu.  Antitiroid ilaç başlandıktan sonra hemogram takibi yapılmadığı öğrenilen hastaya agranülositoz/nötropeni tanısı konuldu. Hastada iyileşme döneminde sol el başparmak tırnak yatağıyla distal falanksta iskemik nekroz ve ön kolda selülit gelişti.   Üç hafta antibiyotik tedavisi ve kısmi parmak ampütasyonuyla başarılı bir şekilde tedavi edildi. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 235-8.

 

 

Cite this article as: Karaşahin Ö, İba-Yılmaz S. [Soft tissue infection after antithyroid drug-associated agranulocytosis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 235-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 31.07.2019