ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Tenofovir Disoproksil Fumarata Bağlı Olabilecek Nadir Bir Yan Etki: Yüksük Tırnak
1 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 241-243
DOI: 10.5152/kd.2018.58
Anahtar Kelimeler: Tenofovir, ilaca bağlı yan etkiler ve advers reaksiyonlar, yüksük tırnak.
Özet

 

Tenofovir disoproksil fumarat (TDF), kronik hepatit B tedavisinde yaygın kullanılan genetik bariyeri yüksek, güvenilir, potent bir antiviral ilaçtır. TDF tedavisi, yan etki nedeniyle nadiren değiştirilmektedir. TDF’ye bağlı olarak bulantı, kusma, hipofosfatemi, kreatinin artışı, laktik asidoz ve dermatit gibi yan etkiler görülebilir. Ulaşabildiğimiz literatürde TDF kullanımına bağlı bir yan etki   olarak yüksük tırnak bulunmamaktadır. Bu bildiride TDF kullanımına bağlı bulantı ve yüksük tırnak nedeniyle altıncı ayda tedavisi değiştirilen bir kronik hepatit B olgusu sunulmuştur. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 241-3.

 

Cite this article as: Sarı N. [A possible rare side effect due to tenofovir disoproxil fumarate: nail pitting]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 241-3. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019