ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
2011-2018 Yılları Arasında Samsun İlindeki Tularemi Olgularının İncelenmesi
1 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 62-66
DOI: 10.5152/kd.2019.14
Anahtar Kelimeler: Hastalık salgınları, Samsun, tularemi.
Özet

 

Amaç: Tularemi salgınlara sebep olabilen zoonotik bir hastalıktır. Çalışmamızda Samsun ilinde 2011-2018 yılları arasında saptanan tularemi olgularını incelemeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Ocak 2011-Nisan 2018 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’ne başvuran ve klinik ve serolojik olarak tularemi tanısı konulmuş 16 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 47.5 (yaş aralığı 17-74), 4 (%25)’ü erkek, 12 (%75)’si kadındı. 2012, 2014 ve 2016 yıllarında birer, 2017 yılında ise 13 olgu saptandı. 2017 yılındaki olguların geliş yerleri incelendiğinde, 10 olgunun Samsun’un Kavak ilçesinden, 3 olgunun Havza ilçesinden, 2 olgunun Salıpazarı ilçesinden ve 1 olgunun Vezirköprü ilçesinden geldiği saptandı. 2017 Şubat ve Mart ayında Kavak ilçesinde olgu sayısının tepeye ulaştığı ve erken sonlandığı tespit edildi. En sık (%62.5) orofaringeal tularemi tablosuna rastlandı. Tularemi tanısı olan tüm olgulara 14 gün süreyle streptomisin tedavisi verildi.

 

Sonuçlar: Samsun’un da dahil olduğu Orta Karadeniz Bölgesi’nde epidemiler yapan tularemi, özellikle ateş ve servikal lenfadenopatiyle başvuran hastaların ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 62-6.

 

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. [Evaluation of tularemia cases in Samsun province between 2011 and 2018]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 62-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019