ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Küba Seyahati Sonrası Zika Virusu Hastalığı Tanısı Alan İki Olgu
1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Özel Medicana Bursa Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye  
3 Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı, Viroloji Referans Laboratuvarı, Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 90-92
DOI: 10.5152/kd.2019.19
Anahtar Kelimeler: Zika virusu, Türkiye.
Özet

 

Zika virusu, ilk olarak 1947 yılında Uganda’da bir Rhesus maymunundan izole edilen Flavivirus cinsine ait bir arbovirustur. Bulaşma çoğunlukla Aedes cinsi sivrisineklerle olmaktadır. En sık belirti ve bulgular ateş, halsizlik, baş ağrısı, ve döküntüdür. Bu bildiride, Küba’ya seyahat sonrası halsizlik, yaygın eklem ağrıları ve makülopapüler döküntü semptomları gelişen ve Zika virusu hastalığı tanısı alan iki olgu sunulmuştur.  Ülkemizden bildirilen olguya rastlanmadığı için Türkiye’de görülen ilk Zika virusu hastalığı olguları olarak nitelendirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 90-2.

 

Cite this article as: Şimşek S, Mıstık R, Menemenlioğlu D, Kazak E. [Two cases of Zika virus disease diagnosed after return from Cuba]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 90-2. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019