ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Yüksek Prokalsitonin Düzeyiyle Kendini Gösteren Bir DRESS Sendromu Olgusu
1 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 93-95
DOI: 10.5152/kd.2019.20
Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, DRESS sendromu, ateş.
Özet

 

“Drug reaction with eosinofilia and systemic symptoms” (DRESS) sendromu ilaçla ilişkili akut hipersensitivite reaksiyonudur. Bu bildiride nedeni bilinmeyen ateşin araştırılması amacıyla yatırılan, araştırmalarımızda infeksiyonun dışlandığı, prokalsitonin yüksekliğinin eşlik ettiği bir olgu sunulmuştur. Prokalsitoninin, DRESS sendromunda da akut bakteriyel infeksiyonlardaki kadar yüksek olabileceği akılda tutulmalıdır. Ateş etyolojisi araştırılan hastalarda ilaç kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 93-5.

 

Cite this article as: Altunal LN, Çakar ZŞ, Karagöz G, et al. [A case of DRESS syndrome presented with elevated procalcitonin levels]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 93-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019