ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Genital Bölge Tutulumu Gösteren ve Herpes Genitalis’le Karışan Bir Herpes Zoster Olgusu
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 96-98
DOI: 10.5152/kd.2019.21
Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, genital bölge tutulumu, antiviral ajanlar.
Özet

 

Varisella zoster virusu (VZV)’nun reaktivasyonu sonucu  gelişen herpes zoster’in sakral dermatom yerleşimi ve buna bağlı olarak genital bölgenin tutulumu oldukça nadirdir. Bu bildiride, 79 yaşında bir erkek hastadaki genital herpes zoster olgusu sunuldu. Başlangıçta, döküntünün yerleşimi nedeniyle,  olgunun herpes simpleks virusu (HSV) tip 2’ye bağlı herpes genitalis olduğu düşünüldü. Serum antikorları araştırılarak anti-HSV tip 2 IgM negatif, anti-HSV tip 2 IgG pozitif, anti-VZV IgM ve anti-VZV IgG pozitif olarak bulunan hastaya, yaşı, klinik ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilerek, genital bölgeyi tutan herpes zoster tanısı konuldu. Hasta valasiklovir tedavisiyle iyileşti. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 96-8.

 

 

Cite this article as: Esmer H, Cesur S, Özsoy M, Kınıklı S, Vahaboğlu G. [A case of herpes zoster with genital involvement mistaken for herpes genitalis]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 96-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019