ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Sefuroksime Dirençli Neisseria gonorrhoeae’ye Bağlı Bir Üretrit Olgusu
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye  
3 Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 108-110
DOI: 10.5152/kd.2019.25
Anahtar Kelimeler: Neisseria gonorrhoeae, ilaç direnci.
Özet

 

Neisseria gonorrhoeae, dünyada cinsel temasla bulaşan hastalıklarda saptanan en önemli patojen mikroorganizmalardandır. N. gonorrhoeae neden olduğu ve toplum sağlığı açısından önem arz eden infeksiyonlar dışında, özellikle son yıllarda tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı gelişen direnç nedeniyle önem kazanmıştır. Son yıllarda tedavide önerilen ve sıklıkla kullanılmaya başlanan üçüncü kuşak sefalosporinlere duyarlılığın azalmasıyla birlikte, daha önceleri kullanılan penisilin, tetrasiklin, makrolid, trimetoprim-sülfametoksazol ve kinolonlar gibi antibiyotik grupları bir arada değerlendirildiğinde N. gonorrhoeae’nin çoklu ilaca dirençli bir bakteri haline geldiği bildirilmektedir. Bu bildiride, üretral akıntı şikayetiyle başvuran bir hastadan yapılan üretral sürüntü kültüründen Türkiye’de ilk kez izole edilen  sefuroksime dirençli bir N. gonorrhoeae suşu bildirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 108-10.

 

Cite this article as: Akgün-Karapınar B, Sarsar K, Erdem F, Aydın D. [A case of urethritis caused by cefuroxime-resistant Neisseria gonorrhoeae]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 108-10. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019