ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Düzeltme
Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bursa, Türkiye  
3 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 220-220
DOI: 10.5152/kd.2019.49
Özet

 

Cite this article as: Tüzemen NÜ, Efe K, Akalın H, Özakın C. [Retrospective evaluation of colistin-resistant isolates in automated system by gradient diffusion method and broth microdilution method (Corrigendum)]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 220. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019