ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Nedeni Bilinmeyen Ateş: Tüberküloz ve HIV Koinfeksiyonu
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 213-216
DOI: 10.5152/kd.2019.47
Anahtar Kelimeler: HIV, immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu, nedeni bilinmeyen ateş, tüberküloz.
Özet

 

Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) etyolojisinde, infeksiyonlar ilk sırada yer alır. İnsan immün yetmezlik virusu (HIV) infeksiyonunun hem kendisi hem de fırsatçı infeksiyonlar NBA nedeni olabilir.  Klinik semptom ve bulgular çoğu kez silik olduğu için tanı ve tedavide zorluklarla karşılaşılır. 40 yaşında erkek hasta, 1 aydan beri devam eden ateş, nefes darlığı, geceleri artan kuru öksürük ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurdu. NBA tanısıyla hastaneye yatırılan hastaya tetkikler sonucunda HIV ve tüberküloz koinfeksiyonu tanısı konuldu. HIV RNA düzeyi 3 892 819 kopya/ml ve CD4 sayısı 97/mm3 olan hastanın antiretroviral tedavisi güncel kılavuzların önerilerine uygun olarak 8 hafta ertelendi ve antitüberküloz tedaviye başlandı. Bu hastanın da gösterdiği gibi tüberküloz tanısı alan hastalarda HIV-pozitiflik durumu mutlaka ortaya konmalıdır. Ayrıca, tüberküloz koinfeksiyonu olan HIV ile infekte hastalar tedavi edilirken, hem ilaç-ilaç etkileşimleri açısından, hem de immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu gelişmesi açısından dikkatli olunmalıdır.

 

 

 

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 213-6.

 

 

 

Cite this article as: Kostakoğlu U, Dalmanoğlu E, Yıldız İE, Özdemir-Al S, Yaşar F, ErtürkA. [Fever of unknown origin: tuberculosis and HIV coinfection]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 213-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019