ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 203-205
DOI: 10.5152/kd.2019.44
Anahtar Kelimeler: Mortalite, nekrotizan fasiit, yumuşak doku infeksiyonları
Özet

 

Nekrotizan fasiit, cilt, cilt altı doku ve fasyaları etkileyen, hızla yayılan inflamasyon, tromboz ve nekrozla seyreden ciddi bir yumuşak doku infeksiyonudur. Hastalık tanısı erken konulmalı ve uygun antibiyoterapi ve cerrahi debridman yapılmalıdır. Tanıda veya tedavide yaşanacak gecikme mortaliteyi ve morbiditeyi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu bildiride fatal olarak seyreden nekrotizan fasiitli bir olgunun literatür ışığında sunulması amaçlanmıştır.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 203-5.

 

Cite this article as: Nazik S, Öztürk P, Topak D, et al. [A case of necrotizing fasciitis and review of the literature]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 203-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019