ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusu İnfeksiyonu Olan Kişilerin Yaşam Kalitesi: Kesitsel Çalışma
1 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye  
3 Acıbadem Maslak Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
6 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
7 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
8 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
9 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
10 Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 154-160
DOI: 10.5152/kd.2019.34
Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, HIV, kısa form 36, HIV RNA, CD4 lenfositi sayısı.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada insan bağışıklık yetmezliği virusu (HIV)’yla yaşayan kişi (HİYK)’lerde, kişisel, çevresel, sosyal ve hastalıkla ilgili bazı faktörlerin, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışma, Türkiye’de sekiz merkezde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniklerine başvuran, 18 yaşından büyük HİYK’lerde gerçekleştirilmiştir. Veriler yüz yüze görüşerek yöntemiyle Genel Bilgi Formu ve Kısa Form-36 (SF-36) kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmada 224 HİYK yer aldı. Fiziksel komponent puanı, fiziksel fonksiyon, bedensel ağrı ve genel sağlık boyutlarında puanlar yaşla birlikte azaldı. Tedaviye bir aydan uzun süre ara verme veya yan etkiler SİYK’yi olumsuz yönde etkiledi. Mutlu yaşadığını, sevildiğini düşünen, düzenli bir işi ve güvenli cinsel yaşamı olan bireylerde SİYK daha yüksekti. Beslenme sorunu, barınma sorunu, kronik hastalık, lipodistrofi ve HIV infeksiyonuna bağlı komplikasyonun varlığı SİYK’yi azaltmaktaydı. Mutlu yaşadığını hissetme, fiziksel komponent skorunu yaklaşık 8.6 kat artırdı; kronik hastalık varlığı ve tedavi yan etkisi yaşama ise sırasıyla yaklaşık 0.2 ve 0.3 kat azalttı. Mental komponent puanı açısından, mutlu yaşadığını hissetmenin ve güvenli cinsel yaşama sahip olmanın SİYK’yi sırasıyla yaklaşık 7.9 ve 2.7 kat artırdığı; beslenme sorunları ve kronik hastalıkların varlığının ise yaklaşık 0.3 kat azalttığı hesaplandı.

Sonuç: Ülkemizde HİYK’lerin fiziksel ve mental SİYK’si, toplumun HIV/AIDS hakkında eğitilmesiyle ve HİYK’lere yeterli sosyal desteğin sağlanmasıyla artırılabilir.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 154-60.

 

 

Cite this article as: Karacaer Z, Altındiş S, Gencer S, et al. [Quality of life in people living with human immunodeficiency virus: A cross-sectional study]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 154-60. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019