ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Antifungal Yönetimi
1 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 150-153
DOI: 10.5152/kd.2019.59
Anahtar Kelimeler: Antifungal yönetimi, invazif fungal infeksiyonlar.
Özet

 

Bağışıklığı zayıflamış hastaların sayısının artmasına bağlı olarak invazif fungal infeksiyon sıklığı da artmıştır. Yüksek mortalite oranları ve maliyetin yanı sıra antifungal direnci oranlarındaki artış da antifungal yönetimi (AFY) programlarının uygulanması için belirleyici olmuştur. AFY programlarının temel amacı maliyeti azaltmaktan çok, sağlık bakımının kalitesini artırıp iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu çerçevede antifungal ilaçların uygun kullanımı sağlanarak istenmeyen etkiler ve direnç gelişme olasılığı en aza indirilebilecektir. AFY programları, gerek tanı ve tedaviye ilişkin kanıtların daha az ve karışık olması, gerekse antifungal ilaç seçeneklerinin azlığı nedeniyle, antibakteriyel yönetimi programları kadar yaygın uygulanmamaktadır. Hızlı tanı yöntemleri ve terapötik ilaç düzeyi takibi, AFY programlarının kilit bileşenleridir. Mevcut veriler, AFY programlarının uygulanabilir, sürdürülebilir, benimsenebilir olduğuna işaret etmekte; rutin işleyişte kullanılmasını desteklemektedir.

Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 150-3.

 

 

Cite this article as: Kurt-Azap Ö. [Antifungal stewardship]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 150-3. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019