ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Solid Organ Nakli Yapılmış Hastalarda İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tedavisi
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 174-176
DOI: 10.5152/kd.2019.63
Anahtar Kelimeler: Organ nakli, invazif fungal infeksiyonlar, antifungal ilaçlar.
Özet

 

Solid organ nakli yapılan hasta sayısı giderek artmaktadır. İnvazif fungal infeksiyon (İFİ) solid organ nakli yapılanlarda önemli bir greft kaybı ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda en sık görülen İFİ invazif kandidozdur. Randomize kontrollü çalışmaların eksikliği nedeniyle antifungal tedavileri diğer immünosüprese konaklarda önerildiği gibi yapılmalıdır. Tedavilerinde azol grubu ilaçlar kullanırken ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir.

Klimik Dergisi 2019; 32(Suppl. 2): 174-6.

 

 

Cite this article as: Kaya O. [Treatment of invasive fungal infections in patients with solid organ transplants]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 174-6. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019