ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Otomatize İdantifikasyon Sisteminin İmmün Trombositopenili Bir Hastadaki Fungemi Etkeni Candida lusitaniae’yi Candida famata Olarak Hatalı Biçimde Tanımlaması
1 Manisa Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa, Türkiye  
2 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
3 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Ünitesi, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 149-152
DOI: 10.5152/kd.2017.36
Anahtar Kelimeler: Candida lusitaniae, Candida famata, idantifikasyon, fungemi
Özet

Candida türleri arasında antifungal direnç farklılıkları görüldüğünden, C. albicans’ın yanı sıra albicans dışı türlerin doğru biçimde tanımlanması, mortalitesi yüksek olan Candida infeksiyonlarının tedavisi için önemlidir. Bu yazıda, immünosüprese hastalar için fırsatçı patojen olan C. lusitaniae’nin, VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize idantifikasyon sistemiyle hatalı biçimde C. famata olarak tanımlandığı bir fungemi olgusu sunulmuştur. İzolatın konvansiyonel yöntemlerle C. lusitaniae olarak adlandırılması üzerine, tanımlama gerek MALDI-TOF/MS (Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) gerekse Phoenix 100 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemi kullanılarak doğrulanmıştır. Bu olgu da göstermektedir ki klinik önemi olan Candida türlerinin çoğunun konvansiyonel yöntemlerle tanımlanabilmesine karşılık, otomatize sistemlerle, özellikle nadir görülen türler her zaman doğru biçimde tanımlanamayabilir. Bu nedenle tanımlamada otomatize sistemlerle birlikte konvansiyonel tanı yöntemleri de kullanılmalı, gerektiğinde daha ileri moleküler tanı yöntemlerine başvurulmalıdır.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 149-52.

 

Cite this article as: Yapıcı O, Er H, Eres-Sarıtaş Z, et al. [Misidentified Candida lusitaniae, causative agent of fungemia as Candida famata by automated identification system in a patient with immune thrombocytopenia]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 149-52. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019