ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kayseri İlinde 2009-2014 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi
1 Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi, Bursa, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Siverek Toplum Sağlığı Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 135-138
DOI: 10.5152/kd.2018.32
Anahtar Kelimeler: Epidemiyolojik yöntemler, kuduz.
Özet

Amaç: Bu çalışmada Kayseri ili genelinde 2009-2014 yılları arasında kuduz riskli teması olan kişilerin demografik özelliklerinin ve coğrafi dağılımının incelemesi amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri Form 014’le Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne yapılan girişler üzerinden elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics  for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.


Bulgular
: 2009-2014 yılları arasında kayıtlarda olan 4921 kişi değerlendirmeye alınmış olup bunların %76.7’si erkek, %27.7’si 10-19 yaş grubunda bulunmaktaydı. Genel olarak temasların yarısından fazlası ilkbahar ve yaz aylarında görülmüştü. Olguların yaklaşık %60’ı merkez ilçelerin sağlık kuruluşlarına başvurmuşlardı.


Sonuçlar
: Kuduz, Kayseri ili açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Kuduz riskli temaslar açısından risk altında bulunan özellikle ≤19 yaşındaki bireylerin ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi, ayrıca temas riski yüksek olan köpek ve kedi gibi evcil hayvanların aşılanması, sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. Kuduz riskli temaslara ait verilerin düzenli ve daha ayrıntılı olarak kayıt altına alınması da kuduz mücadelesinde başarılı olunması için gereklidir.

 

Cite this article as: Timur A, Balcı E, Türker K, Durmuş H. [Evaluation of exposures with rabies risk between 2009 and 2014 in Kayseri, Turkey]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 135-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019