ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Kistik Ekinokokoz: Aile Taramasının Önemi
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 165-168
DOI: 10.5152/kd.2018.39
Anahtar Kelimeler: Aile taraması, hayvancılık, ekinokokoz.
Özet

Bu yazıda, farklı organ tutulumları gösteren aynı aileden üç kistik ekinokokoz olgusu sunulmuştur.  İlk olgu olarak, çocukluğu hayvancılıkla uğraşan bir aile içinde geçen 31 yaşındaki erkek, yan ağrısı nedeniyle başvurdu. Radyolojik incelemede akciğerlerde ve karaciğerde kistik lezyonlar görüntülendi. Akciğer lezyonları operasyonla rezeke edildi. Karaciğer lezyonuna “ponksiyon, aspirasyon, injeksiyon, reaspirasyon (PAIR)” tedavisi uygulandı. 36 yaşındaki ikinci olgu, ilk olgunun ağabeyiydi. Radyolojik incelemede akciğerlerde, karaciğerde ve dalakta kistik lezyonlar görüntülendi. Akciğer lezyonları operasyonla rezeke edildi. Karaciğer ve dalak lezyonlarına PAIR tedavisi uygulandı. Son olgu 56 yaşındaki anneleriydi. Radyolojik incelemede sol akciğerde ve karaciğerde kistik lezyonlar görüntülendi. Akciğer lezyonu operasyonla rezeke edildi. Karaciğer lezyonlarına PAIR tedavisi uygulandı. Olgulara albendazol tedavisi başlandı ve takibe alındı. Bu olgular da göstermektedir ki, özellikle hayvancılığın yaygın olduğu, sosyoekonomik olarak gelişmekte olan endemik bölgelerde aile taraması önem taşımaktadır.


Cite this article as
: Hekimoğlu B, Akkaş Y, Koçer B. [Cystic echinococcosis: Importance of family screening]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 165-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019