ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kistik Fibrozun Pseudomonas aeruginosa’da Neden Olabileceği Fenotipik Değişiklikler Solunum Sistemi İnfeksiyonlarının ve Antimikrobik Ajanlara Yanıtsızlığın Önemli Bir Belirleyicisi Olabilir
1 İskenderun Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Hatay, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
3 Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, Türkiye  
4 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 22-28
DOI: 10.5152/kd.2019.07
Anahtar Kelimeler: Kistik fibroz, biyofilmler, Pseudomonas aeruginosa.
Özet

 

Amaç: Kistik fibroz (KF) hastaları, çoğu biyofilm oluşturan solunum sistemi patojenleriyle karşı karşıyadır ve bu durum terapötik müdahalelerde sık sık başarısızlıklara neden olmaktadır. Bu çalışmada, KF hastalarının solunum epiteliyle Pseudomonas aeruginosa arasındaki etkileşim sonucu bakteride ortaya çıkan fenotipik değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: P. aeruginosa'nın fenotipik özelliklerinden biyofilm oluşumu, adezyon ve üreme hızının in vitro araştırması, normal ve KF’li bronşiyal (BEAS-2B ve IB3-1) ve trakeal (1HAEo- ve CFTE29o−) epitel hücrelerinde yapılmıştır. Deneylerde yeşil floresan protein eksprese eden bir suş olan P. aeruginosa PAO1 kullanılmıştır.

 

Bulgular: P. aeruginosa’nın KF’li bronşiyal epitele adezyonunun, normal bronşiyal epitele kıyasla azaldığı ve KF’li bronşiyal epitelde biyofilm oluşturmasının arttığı saptanmıştır. Ayrıca, P. aeruginosa’nın KF’li bronşiyal epitelde morfolojik değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuçlar: Bulgularımız, KF’li solunum epitelindeki değişikliklerin, KF hastalarındaki infeksiyonlarda bakteriyel fenotipik özellikleri doğrudan etkilediğini ve bu fenotipik değişikliklerin infeksiyonların tedavisi sırasında antimikrobik ajanlara yanıt alınamamasının ana belirleyicisi olabileceğini düşündürmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 22-8.

 

Cite this article as: Ersoy MÖ, Sakarya S, Günay N, Yılmaz Ö. [Cystic fibrosis-modulated phenotypic changes of Pseudomonas aeruginosa may be a critical determinant for respiratory infections and unresponsiveness to antimicrobial agents]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 22-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019