ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Akut Gastroenterit Olgularında Rotavirus ve Adenovirus Ne Kadar Sorun?: Dört Yıllık Sonuçlar
1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kırıkkale, Türkiye  
2 Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 67-70
DOI: 10.5152/kd.2019.15
Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, rotavirus, adenovirus, immünokromatografik test.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, akut gastroenterit ön tanısıyla hastaneye başvuran hastalardan alınan dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus antijenlerinin araştırılması ve bunların cinsiyete, yaşa ve mevsimlere göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 6525 dışkı örneği rotavirus açısından, 6242 örnek ise adenovirus açısından incelenmiştir. Rotavirus grup A ve adenovirus serotip 40 ve 41 antijenleri immünokromatografik testle araştırılmıştır.

 

Bulgular: Araştırılan örneklerin 438 (%6.7)’inde rotavirus, 80 (%1.3)’inde adenovirus antijeni tespit edilmiştir. Rotavirus antijeni tespit edilen hastaların 240 (%55)’ı, adenovirus antijeni tespit edilen hastaların 50 (%62.5)’si erkekti. Rotavirus pozitifliği en çok 13-24 aylık hastalarda, adenovirus en yüksek olarak 0-12 aylık hastalarda tespit edilmiştir (p<0.05). Mevsimlere göre dağılım incelendiğinde rotavirus pozitifliğinin ilkbahar ve kış aylarında, adenovirus pozitifliğinin yaz ve sonbahar aylarında arttığı gözlenmiştir (p<0.001).

 

Sonuçlar: Bu çalışmaya göre viral gastroenterit etkenleri 0-2 yaş arası çocuklarda daha sık gözlenmiştir. Özellikle bahar aylarında rotavirus ve adenovirus infeksiyonlarının arttığı saptanmıştır. Akut gastroenteritli hastaların tanısında viral etkenlerin saptanmasının hem erken tanı ve semptomatik tedavi olanağı sağlayacağı hem de ampirik antibiyotik kullanılmasını önleyeceği kanısındayız. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 67-70.

 

Cite this article as: Varışlı AN, Tekin S, Bıçak İ. [How much trouble rotavirus and adenovirus  cause in patients with acute gastroenteritis?: Four-year results]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 67-70. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019