ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Empyema Necessitatis: Karın Derisine Fistülize Olan Bir Plevral Ampiyem Olgusu
1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye  
3 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 102-104
DOI: 10.5152/kd.2019.23
Anahtar Kelimeler: Empyema necessitatis, Streptococcus intermedius, ampiyem, fistülizasyon.
Özet

 

Empyema necessitatis, plevral ampiyemin deri altı dokular da dahil olmak üzere toraks dışına fistülize olmasıdır. Nadir bir komplikasyon olmakla birlikte tanıda gecikme, önemli  morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. 43 yaşındaki erkek hasta, ateş ve kokulu balgam çıkarma  şikayetiyle başvurmuş ve plevral efüzyon saptanmıştır. Sıvı torasentezle örneklenmiş, ampiyemle uyumlu olduğu görülmüştür. Bakteriyolojik kültürde Streptococcus intermedius üremesi olması üzerine ikili kombine antibiyotik tedavisi ve tüp torakostomisi uygulanmıştır. Karın sağ alt kadran lateralinde deri altında şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı ve flüktuasyon saptanmasının ardından, cerrahi drenaj uygulanmıştır. Bu bölgeden plevral sıvıyla aynı vasıfta sıvı  gelmesi üzerine empyema necessitatis teşhisi konulmuştur. Hastanın klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, antibiyotik tedavisiyle iyileşmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 102-4.

 

 

Cite this article as: Güçsav MO, Canbaz M, Deniz S, et al. [Empyema necessitatis: a case of pleural empyema fistulized to the abdominal skin]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 102-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019