ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
MALDI-TOF MS’le Roseomonas gilardii Olarak Tanımlanan Brucella melitensis: Bir Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının Deneyimi
1 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 105-107
DOI: 10.5152/kd.2019.24
Anahtar Kelimeler: Roseomonas gilardii, Brucella melitensis, MALDI-TOF MS
Özet

 

Bu bildiride, kan kültüründe üretilmiş Brucella melitensis’in, VITEK® MS (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) matriksle desteklenmiş lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF MS) mikrobiyal tanımlama sistemi tarafından Roseomonas gilardii olarak yanlış tanımlanmasına dikkat çekilmiştir. Nörobruselloz ön tanılı 42 yaşında erkek hastanın kan ve serum örnekleri, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvarlarında değerlendirildi. Pozitif kan kültürü şişelerinden izole edilen Gram-negatif kokobasil, VITEK® MS tarafından R. gilardii olarak tanımlandı; ancak VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) MALDI-TOF MS mikrobiyal tanımlama sistemiyle tanımlanamadı. Serolojik testler bruselloz için pozitif bulundu ve yanlış tanımlama olasılığı için önemli bir ipucu oldu. İzole edilen mikroorganizma doğru tanımlama için Ulusal Referans Laboratuvarı'nda polimeraz zincir reaksiyonu ve biyotiplemeyle B. melitensis olarak doğrulandı. Brusellozun endemik olduğu ülkelerde mikrobiyoloji laboratuvarları, Brucella türlerinin tanımlanması için ticari bakteriyel tanımlama sistemleri kullanırken dikkatli olmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 105-7.

 

 

Cite this article as: Çiçek M, Bıçakçıgil A, Çelebi B, Şener B, Sancak B. [Brucella melitensis misidentified as Roseomonas gilardii by MALDI-TOF MS: experience of a clinical microbiology laboratory]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 105-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019