ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Endemik Olmayan Bir Bölgede Tanısı Gecikmiş Tularemi: Üç Olgu Bildirisi
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 206-209
DOI: 10.5152/kd.2019.45
Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, tularemi, Francisella tularensis
Özet

 

Tularemi salgınlar ya da sporadik olgular şeklinde ortaya çıkan ve halk sağlığı için önemini yitirmeyen zoonotik hastalıklardan biridir. Klinik çeşitlilik göstermesi nedeniyle infeksiyöz ve infeksiyon dışı birçok hastalıkla karışabilmektedir. Özellikle endemik olmayan bölgelerde, ayırıcı tanıda akla gelmezse, invazif tetkikler ve gereksiz tedaviler uygulanabilmektedir. Servikal lenfadenopati etyolojisi araştırılmak üzere infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniğine sevk edilen ilk olguda, diğer testlerin negatif olmasına, izlemde gelişen erythema nodosum lezyonlarına ve epidemiyolojik öyküye dayanılarak tularemi düşünülmüş; tanı, serolojik olarak mikroaglütinasyon testiyle doğrulanmıştır. İkinci ve üçüncü olgularda ise serum örneği, tularemiyi düşündüren epidemiyolojik öykülerine dayanılarak, hastaların ilk başvurularında gönderilmiştir. Yine de hastaların yakınmalarının başlangıcıyla tularemi tanısı konması arasında yaklaşık üç ay geçmesi dikkat çekici bulunmuştur.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 206-9.

 

Cite this article as: Uyar-Güleç G. [Delayed diagnosis of tularemia in a nonendemic area: a report of three cases]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 206-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019