ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Fatal Seyirli Erişkin Tetanosu: Bir Olgu Bildirisi
1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye  
2 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye  
3 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Niğde, Türkiye  
4 İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 200-202
DOI: 10.5152/kd.2019.43
Anahtar Kelimeler: Tetanos, erişkin, bağışıklama, fatalite.
Özet

 

Tetanos, sağlık alanındaki gelişmelere rağmen fatal olarak seyredebilen, yaralanmalardan sonra daima akla getirilmesi gereken ve immünoprofilaksiyle önlenebilir bir infeksiyon hastalığıdır. Bu bildiride önceden immünizasyon öyküsü olmayan, yaralandıktan sonra acil servise ilk başvurusu sırasında tetanos profilaksisi eksik yapılan bir hasta sunulmuştur. Jeneralize tetanos tablosuyla yoğun bakım ünitesinde izlenen hasta tedaviye rağmen otonomik disfonksiyonu kontrol altına alınamamış ve fatal  bir seyir göstermiştir.  Yaralanma veya travma nedeniyle başvuran hastaların tetanos profilaksisi sorgulanmalı, korunmada özellikle erişkin bağışıklaması açısından, aşı uygulamalarının düzenli olarak yapılması için stratejiler geliştirilmelidir.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 200-2.

 

Cite this article as: Arslan-Gülen T, Destegül D, Ortaköylü-Kılıçkaya R, et al. [Adult tetanus with fatal course: A case report]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 200-2. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019