ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Bruselloza Bağlı Endokardit: Bir Olgu Sunumu
1 Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye  
3 Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Klimik Dergisi 2009; 22: 106-108

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, endokardit.
Özet

Endokardit brusellozun nadir ancak fatal bir komplikasyonudur. Bu yazıda 22 yaşında, sadece medikal tedavi ile kür elde edilen, aort kapak endokarditli bir olgu sunulmuştur. Bizim olgumuz ve literatür, seçilmiş olgularda, konservatif tedavinin cerrahi tedaviye bir alternatif olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019