ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Alojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Bir Hastada Aspergillus ve Nocardia Koinfeksiyonu
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
4 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 195-199
DOI: 10.5152/kd.2019.42
Anahtar Kelimeler: Aspergillus, Nocardia, koinfeksiyon, alojenik kök hücre nakli.
Özet

 

Bu bildiride alojenik kök hücre nakli yapılan ve sonrasında graft versus host hastalığı nedeniyle yoğun immünosüpresif tedavi alan bir hastada birlikteliği nadir görülen Aspergillus ve Nocardia koinfeksiyonu sunulmuştur. Klinisyen ve laboratuvar işbirliğinin nadir olan infeksiyonlarda bile erken tanı sağladığı ve hedefe yönelik tedavinin sağkalıma etkisi vurgulanmak istenmiştir.

Klimik Dergisi 2019; 32(2): 195-9.

 

 

Cite this article as: Araz H, Kocagül-Çelikbaş A, Hazırolan G, et al. [Aspergillus and Nocardia coinfection in a patient with allogeneic stem cell transplantation]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 195-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019