ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Özellikler: Aspergilloz, Kandidiyaz ve Mukormikoz
1 Memorial Şişli ve Ataşehir Hastaneleri, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 124-127
DOI: 10.5152/kd.2019.54
Anahtar Kelimeler: İnvazif fungal infeksiyonlar, aspergilloz, kandidiyaz, mukormikoz
Özet

İnvazif fungal infeksiyon (İFİ), özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Klinik olarak hastalığın ciddiyeti çok farklı olabilir. Deri ve mukoza infeksiyonları daha sık görülen mantar infeksiyonlarıdır. Bazı olgularda ise yaşamı tehdit eden infeksiyonlar görülebilir. Candida ve Aspergillus cinsinden mantarlar en sık rastlanan İFİ etkenleridir. Candida spp. hastanelerde insidansı son yirmi yılda sürekli artarak, önemli bir sepsis etkeni haline gelmiştir. Aspergilloz en sık ikinci İFİ'dir. Hematolojik malignite tedavisindeki gelişmelerle birlikte aspergilloz insidansı da son iki dekaddır artmaktadır. Mukormikoz aspergillozdan sonra en sık görülen ikinci küf infeksiyonudur. Mucor spp. ve benzeri türler çok yıkıcı infeksiyonlara neden olabilmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 124-7.

Cite this article as: Alan MS. [Clinical features of invasive fungal infections: aspergillosis, candidiasis and mucormycosis]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 124-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019