ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida İnfeksiyonları: Nasıl Tanıyabiliriz?
1 Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 135-139
DOI: 10.5152/kd.2019.57
Anahtar Kelimeler: Kandidiyaz, kritik hastalık, biyobelirteçler.
Özet

 

Candida infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde morbidite ve mortalite artışıyla ilişkili ciddi bir problemdir. Çoklu risk faktörlerinin ve ağır hastalıkların varlığı hastaları YBÜ’lerde mantar infeksiyonlarına karşı savunmasız bırakmaktadır. Etkin bir tedaviye erkenden başlamak için Candida infeksiyonlarının tanısının hızla koyulması gereklidir. Kritik hastada eşlik eden hastalıklar ve kompleks klinik durumlar nedeniyle Candida infeksiyonlarının tanısı, klinisyenler için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Etkenin kan kültürü, steril vücut sıvıları ve dokuda gösterilmesiyle veya histopatolojik olarak tanı konulmasının yanı sıra fungal ajanlara yönelik biyobelirteçler ve hastaya ait çeşitli risk faktörleri de klinik değerlendirmeyle birlikte tanı amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 135-9.

 

 

Cite this article as: Bilgili B. [Candida infections in intensive care unit patients: how to diagnose?]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 135-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019