ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Yoğun Bakım Ünitesinde Candida İnfeksiyonları: Nasıl Tedavi Edelim?
1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2019; 32: 154-162
DOI: 10.5152/kd.2019.60
Anahtar Kelimeler: Kandidemi, Candida infeksiyonları, yoğun bakım üniteleri, antifungal ilaçlar.
Özet

 

Son yıllarda hastanede yatan hastalarda izlenen mantar infeksiyonlarının sayısı giderek artmaktadır. Candida türlerine bağlı kan dolaşımı infeksiyonları hastane kaynaklı mantar infeksiyonlarının çoğunu oluşturur. Tüm kandidemilerin üçtü ikisi yoğun bakım ünitesi hastalarında görülmektedir. Mortalitesi yüksek olan bu durumda uygun tedavinin, erken dönemde başlanması mortaliteyi azaltmaktadır. Öte yandan tanı koymada zorluk, ilaç tedavilerinin ekonomik maliyeti, gereksiz ilaç kullanımının direnç gelişimi ve ekoloji üzerine etkisi, tedaviye başlanmasının önündeki başlıca engellerdir. Bu derlemede hangi durumda, hangi hastalarda, ne zaman ve hangi antifungal tedavinin başlanması gerektiği konusunda öneriler irdelenmiştir.

Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 154-62.

 

 

Cite this article as: Kazak E. [Candida infections in intensive care unit: how to treat?]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 154-62. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019